Archiwum zmian 2016

Z VatoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

2016.12.01 - VATowiec 4.00/W32

 • JPK_VAT i JPK_VAT_2

2016.02.29 - VATowiec 3.99/W32, Kadrowiec 2.91/W32

 • V: automat księgowania w "operacjach walutowych", "rejestrach vat" i "księdze"
 • Kontrahenci: dodatkowa kolumna "Kod spec." do własnego wykorzystania (jest w szybkim wyszukiwaniu)
 • V: nowa stała: "Wydruk polecenia księgowania za dokumentem ?"
 • V: specyfikacja - blokada modyfikacji ilości poniżej stanu
 • eksport do XDP
 • K: RCP - import danych z rejestratora
 • V: Rejestr VAT - automat wyliczania % VAT

2015.04.12 - VATowiec 3.98/W32, Kadrowiec 2.90/W32

 • K: Z3 - formuły tak jak w płacach
 • V: Bank/kasa ... dodatkowa kolumna w specyfikacji: rodzaj transakcji
 • drobne poprawki z forum

2015.01.19 - VATowiec 3.97/W32, Kadrowiec 2.89/W32

 • eksport XML - przystosowanie do wysyłania deklaracji w formie elektronicznej

2014.09.08 - VATowiec 3.95/W32, Kadrowiec 2.87/W32

 • K: poprawka obsługi komunikatów w absencji
 • V: wydruk DW bez "-"
 • V: Dokumenty Seryjne - kopiowanie
 • V: Bank ... poprawka importu wyciągu bankowego dla MBank
 • V: Pojazdy - wyliczenia do opłat środowiskowych

2014.02.01 - VATowiec 3.94/W32, Kadrowiec 2.86/W32

 • Raporty definiowane - zapis do wybranych kolumn arkusza bezpośrednio z okna definicji raportów

- XML - poprawka umożliwiająca eksport różnych zeznań podatkowych do nieszczęsnego "Deklaracja"

 • K: zmiana szerokości kodu absencji do 2 znaków

2013.12.18 - VATowiec 3.93/W32, Kadrowiec 2.85/W32

 • V: automatyczne przeniesienie nazwy i numeru dokumentu do nazwy pliku
 • przyśpieszenie uruchomienia
 • V: poprawka importu dokumentów w RV z xls
 • V: GM - wydruk PZ z nr fabr. (jak występuje)
 • V: poprawka automatu dekretowania faktury wewnętrznej
 • K: włączenie możliwości eksportu do XML z okna wynagrodzeń
 • V: poprawka rozchodów magazynowych

2013.05.19 - VATowiec 3.92/W32, Kadrowiec 2.84/W32

 • V: zmiany dotyczące wydruk faktur
 • K: nowa funkcja płacowa UZF()
 • nowa funkcja VS(<zmienna>, <wartosc>) - zapisz do <zmienna> sumę <zmienna> i <wartosc>
 • K: PLCMSC (wynagrodzenia) - dodano pola PS do PZ
 • V: poprawka ukrywania pozycji katalogowych
 • V: Sprzedaż Detaliczna - poprawka importu z zamówienia
 • poprawka funkcji VG()
 • V: Wyposażenie - dodatkowe kolumny "ilość" i "wartość"

2012.12.05 - VATowiec 3.91/W32

 • V: wyłączenie podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad od 2012

2012.11.19 - VATowiec 3.90/W32

 • V: Produkcja -> rozszerzenie składkowych o pozycje nie będące towarem
 • V: Bank/Kasa/... -> włączenie nadruków i szablonów
 • V: Należności i Zobowiązania - dodatkowa kolumna "Opis"
 • V: Terminarz -> nowa kolumna "Windykator" i wydruk kontekstowy dla Windykatora
 • V: BankKas -> szablony oddzielnie dla nagłówka i specyfikacji
 • V: Zamówienia -> dodano Oddział klienta do wydruku proformy

2012.07.03 - VATowiec 3.89/W32

 • V: automat przenoszenia zapłaty gotówkowej do kasy, System->Stałe programów->"dla wszystkich"->"Automat: gotówka do kasy."
 • poprawka importu kursów walut NBP
 • nowe funkcje w Raportach: VG() - czytaj zmienną, VP() - zapisz do zmiennej
 • V: RV i GM, rozszerzenie importu dokumentów EPP (Insert/Subiekt)

2012.03.02 - VATowiec 3.88/W32, Kadrowiec 2.83/W32

 • V: GM poprawka polecenia łączenia dokumentów
 • K: Kartoteka - nowa kolumna DUD - "do daty umowy, termin umowu"

2012.02.22 - VATowiec 3.87/W32, Kadrowiec 2.82/W32

 • V: poprawka MM
 • K: Kartoteka - możliwość usuniecia wybranego US

2012.02.10 - VATowiec 3.86/W32, Kadrowiec 2.81/W32

 • Przelewy - usprawnienia automatu i poprawki formatu eksportu
 • V: Zestawienia->Magazyn: znaczne przyśpieszenie weryfikacji i wydruku dla wybranego towaru
 • K: Grafik - blokada dla zamkniętcy okresów
 • skrócenie czasu otwierania tabel, czyli jeszcze szybciej

2012.01.12 - VATowiec 3.85/W32, Kadrowiec 2.80/W32

 • przyśpieszenie
 • aktualizacja formularzy

2012.01.01 - VATowiec 3.84/W32, Kadrowiec 2.79/W32

 • pro publico bono

2011.12.23 - VATowiec 3.83/W32, Kadrowiec 2.78/W32

 • V: rozbudowa i optymalizacja weryfikacji magazynu z kontrolą dostaw
 • K: przyśpieszenie sumowania grafika i funkcji płacowej Grafik()
 • K: cd. urlopów

2011.12.02 - VATowiec 3.82/W32, Kadrowiec 2.77/W32

 • kilka usprawnień

2011.02.19 - VATowiec 3.80/W32, Kadrowiec 2.76/W32

 • V: nowa tabelka PVATS na kwoty do deklaracji VAT, struktura odporna na obecne i przyszłe zmiany stawek vat
 • V: Rejestr VAT - wydruk - możliwość sortowania w/g segregatora i terminu
 • System -> Użytkownicy: możliwość przypisania większej liczby oddziałów (np. do filtrowania osób w Kadrusiu)
 • K: Karty Pracy - reorganizacja bazy i przygotowanie do zwiększenia długości kodu karty pracy

2010.12.03 - VATowiec 3.80/W32, DF32 1.52/W32

 • wyłączenie komunikatów o błędnej formule warunkowej podczas pracy w oknie
 • raporty definiowane - poprawka dla złożonych zestawień
 • V: RV i operacje walutowe: dodatkowa kolumna Uwagi (ta sama była/jest w KD)
 • D: nowa opcja "bez wersji ?" - wyłączenie kontroli typu i wersji drukarki fiskalnej - ważne dla starszych drukarek
 • V: RV - poprawka wydruku dla długich nazw kontrahentów
 • V: Zamówienia - dodano guzik [Kopiuj]
 • V: KGO - nowe pole w Katalog Towarów i Usług -> Szczegóły, wydruk KGO na fakturze

2010.11.01 - VATowiec 3.79/W32, Kadrowiec 2.75/W32, Celin 1.47/W32, Spedytor 0.58/W32, Przewoźnik 0.90/W32

 • V: zmiana struktury tabeli stanów dziennych MGRD oraz procedury kontroli i aktualizacji w Zestawienia->Magazyn->Kontrola
 • zwiększenie szerokości okienka wyboru
 • Nadruki - szersze pola symbolu formularza i nazwy oraz włączenie nazwy do okienka wyboru
 • K: Umowy Zlecenia - dodatkowe pole na stopę podatku dochodowego
 • szybsze otwieranie tabel, wydajniejsza praca

2010.09.27 - VATowiec 3.78/W32, Kadrowiec 2.74/W32, Celin 1.46/W32, Spedytor 0.57/W32, Przewoźnik 0.89/W32

 • poprawka szybkiego wyszukiwania w czasie otwierania okna dla włączonego filtrowania wierszy
 • V: wydruk remanentu/kartoteki w dodatkowej JM
 • V: kompensaty, zaliczki, .... poprawka automatycznego dekretowania
 • V: wydruk należności i zobowiązań - poprawka dla wielu pozycji zapłat
 • V: rozbudowa tabeli stanów dziennych o stany w dodatkowej JM
 • Raporty Definiowane, nowe funkcje RapZm() i RapSum() do pracy ze zmiennymi i odczytywania zapisanych podsumowań
 • V: nowe stałe programu: "Specyfikacja - koszt transportu wliczany do wartości netto pozycji ?" i "Specyfikacja - koszt ubezpieczenia wliczany do wartości netto pozycji ?"
 • V: Zestawienia->Magazyn-> nowy wydruk "Zapasy"
 • V: Dokumenty->Wyposażenie - rozbudowa
 • V: Specyfikacja->tabelka dostaw->prawy myszy Kontrola - nowy automat korekty stanów dla rozchodów FIFO - porządkowanie dostaw

2010.09.06 - VATowiec 3.77/W32, Kadrowiec 2.73/W32, Celin 1.45/W32, Spedytor 0.56/W32, Przewoźnik 0.88/W32 i DF32 1.48/W32

 • V: dodatkowe pole SPCBL w tabeli KD - czy występuje błąd w specyfikacji, pole do wykorzystania w raportach i przed wydrukami
 • K: Płace - nowa funkcja HstPr()
 • V: Dokumenty Seryjne - dodatkowe makro "%p" - wstaw miesiąc poprzedni (są już %d, %m, %n)
 • V: Słowniki->Magazyny - nowa kolumna/opcja "Nie wliczaj do stanu firmy ?" - czyli pominięcie katalogu towarów i usług
 • zmiana domyślnego serwera dogrywek na [www.vatowiec.pl] z [1] !

2010.07.18 - VATowiec 3.76/W32, Kadrowiec 2.72/W32, Celin 1.44/W32, Spedytor 0.55/W32, Przewoźnik 0.85/W32 i DF32 1.47/W32

 • nowa tabelka KTLG_KL z opisem kodów klasyfikacji PKWiU/SWW - do wykorzystania w raportach
 • aktualizacja bazy i oprogramowania - zwiększenie pól kwotowych w wielu tabelach
 • automatyczne logowanie z pełnymi uprawnieniami do nowej firmy
 • V: Sprzedaż detaliczna: nowe stałe programu "Czy kopiować klienta w sprzedaży detalicznej ?" i "Numer ceny katalogu bez wybranego kontrahenta" (numer ceny to liczba od (-1) do 6, gdzie: -1 - cena ewidencyjna, 0 - cena dynamiczna, a 1 do 6 - cenniki)
 • zmiana pozycji kursora na pierwszą kolumnę po dodaniu nowej pozycji w tabeli tzw. "karetka"
 • K: Umowy Zlecenia - usprawnienia i poprawka liczenia ryczałtowych

2010.07.11 - VATowiec 3.75/W32, Kadrowiec 2.71/W32, Celin 1.43/W32, Spedytor 0.54/W32

 • Raporty Definiowane - dodatkowe kolumny na teksty zastępujące "suma strony", "z przeniesienia", "razem"
 • K: Absencja -> [Dok] - usprawnienia
 • V: Produkcja -> [Skl] - pierwotne składniki produktu - przeszukuje historie składników aż do dostaw, wypełnia nową tabelę SKL2DST
 • V: nowa funkcja Skl2Dst(<okres>) do zastosowania w Alertach
 • Kontrahenci - nowa kolumna "gr" - grupa towarów/usług - jako domyślna przy wyborze w specyfikacji
 • V: Sprzedaż detaliczna - blokada dokumentów po wydruku fiskalnym
 • automatyczny reindeks bardzo starych indeksów
 • V: import zamówienia - własnej firmy lub kontrahentów z ceną (-1) jako Rozchód/Przychód

2010.06.10 - VATowiec 3.74/W32

 • V: Dokumenty Seryjne - aktualizacja wszystkich
 • V: Produkcja - Kopiuj - poprawka
 • V: zapis do System->Zdarzenia->FK komunikatu o braku konta księgowego

2010.06.01 - VATowiec 3.73/W32, Kadrowiec 2.70/W32, Celin 1.42/W32

 • Raporty Definiowane - nowe opcje zapis/odczyt podsumowań
 • V: GM - nowy rodzaj dokumentu ZW - zwrot towaru, analogicznie do WK korekty WZ
 • poprawka wydruków tekstowych na drukarki igłowe
 • V: przyjęcia, korekty i dokumenty składnikowe - blokada zmian dostaw w specyfikacji
 • V: poprawka importu zamówień dotyczących kilku magazynów
 • V: wydruk KP/KW - zwiększenie wypełnianych pól
 • V: WZ - nowa opcja "zamówienia" - jeden wydruk z kilkoma specyfikacjami
 • V: Opakowania Zwrotne - nowy guzik z historią towaru i poprawka wyszukiwania po nazwie kontrahenta
 • V: Zestawienia->Magazyn->Drukuj, dodano wybór grup towarowych
 • V: Kompletacja i Produkcja - dodano filtrowanie w/g komórek organizacyjnych firmy
 • V: poprawka definicji eksportu do IPS VATUE
 • V: specyfikacja - netto po korekcie - uzupełnienie dla pozycji niekorygowanych i nie będących towarem
 • Kontrahenci - numer ceny sprzedaży - można wpisać (-1), co powoduje podstawianie ceny ewidencyjnej w specyfikacji
 • V: dodatkowy automat księgowy "szukaj 5-ki", jeśli towar lub grupa ma przypisaną 4 i magazyn ma przypisaną 5 syntetyczną oraz są w autodekretach

2010.04.26 - VATowiec 3.72/W32, Kadrowiec 2.69/W32, Celin 1.41/W32

 • aktualizacja formularzy podatkowych na 2010
 • Katalog Towarów i Usług - dodatkowe kolumny "ilość w drodze", "ilość w sprzedaży"
 • V: nowa stała: "Czy drukować PKWiU pod nazwą towaru ?"
 • V: Dokumenty->Inwentaryzacja->możliwość wydruku z okienka specyfikacji
 • V: korekta - dodatkowa tabelka podsumowująca
 • V: zamówienia - dodatkowa kolumna "akcept"
 • V: opakowania zwrotne - usprawnienia
 • V: aktualizacja VAT7 i VAT7K - zalecana pełna instalacja

2010.01.09 - VATowiec 3.71/W32, Kadrowiec 2.68/W32, Celin 1.40/W32, Spedytor 0.52/W32, Przewoźnik 0.75/W32

 • V: Dokumenty Seryjne - poprawki i rozbudowa
 • V: GM - nowa stała "Przenoś użytkownika z GM do RV ?"
 • Kontrahenci -> Oddziały - nowa kolumna "sprzedawca"
 • V: Zamówienia - poprawka wyliczeń proformy
 • V: nowa stała: "Katalog Towarów - czy ukrywać zerowe stany ?"
 • Katalog Towarów i Usług - import danych z XLS (wymagany Excel lub Calc)
 • aktualizacja kalkulacji w Pomoc->O programie->Rejestracja
 • aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych

2009.12.06 - VATowiec 3.70/W32, Kadrowiec 2.67/W32, Celin 1.39/W32, Spedytor 0.51/W32, Przewoźnik 0.74/W32 i DF32 1.44/W32

 • V: Zamówienia->kolumny "miejsce dostawy"/"oddział" - wybór z listy, wydruk
 • V: FK->poprawki obsługi kont pozabilansowych - dziennik chronologiczny - wyłączenie z sumowania
 • Raporty Definiowane - nowe opcje wydruku tytułów kolumn i zawartości komórki raportu w pionie
 • Kontrahenci, nowe pola "hurt ?" i "data ważności koncesji"
 • V: Zamówienia-> dodano kopiowanie pozycji specyfikacji
 • K: rozbudowa funkcji Abs*() o możliwość wyliczania absencji dla okresu kariery
 • V: RV - dodatkowe kolumny z miejscem dostawy
 • S: dodatkowe kolumny z miejscem dostawy
 • V: Opakowania zwrotne - nowy guzik Historia
 • V: Należności i Zobowiązania -> nowa opcja wydruku "w PLN ?" (tj. tylko w walucie krajowej)
 • V: Księga Dokumentów - poprawka automatycznego dekretowania dokumentów
 • obsługa poczty - zmiana portu SMTP

2009.10.05 - VATowiec 3.69/W32, Kadrowiec 2.66/W32, Celin 1.38/W32, Spedytor 0.50/W32, Przewoźnik 0.73/W32

 • V: faktura krajowa - włączenie mechanizmu wyszukiwania konta bankowego analogicznie do faktury eksportowej
 • Słowniki->Kontrahenci po uruchomieniu z opcją /T - poprawka wprowadzania NIP do tabelki
 • V: Opakowania zwrotne: wybór okresu, wydruk specyfikacji, kontrola oddziałami lub nie
 • Firma i właściciele - guzik Oddziały, likwidacja opcji menu Słowniki->Oddziały
 • V: nowe pole KKS (kod kraju sprzedaży) w tabeli KD i nowa tabelka NIPLK - NIP lokalny w kraju - do wydruków z NIP lokalnym kraju sprzedaży
 • K: poprawka funkcji KursWaluty() - blokada powtarzających się alertów
 • V: Zamówienia - poprawka sumowania specyfikacji
 • K: Karty Pracy - poprawka sumowania do zestawienia miesięcznego
 • System->Użytkownicy->Prawa - szersze pola na formuły
 • V: Dokumenty seryjne - poprawka usuwania dla opcji "tylko KD"

S: Zlecenie spedycyjne - guziki Załadunek/Rozładunek

2009.08.14 - VATowiec 3.68/W32, Kadrowiec 2.65/W32, Celin 1.37/W32, Spedytor 0.49/W32, Przewoźnik 0.72/W32

 • V: Bank/Kasa - dodatkowe info o oddziale na KP/KW
 • Słowniki->Firma i Właściciele-> dodatkowe pole kodu kraju
 • V: sprzedaż - nie wlicza akcyzy do netto
 • rozbudowa systemu uprawnień - System->Użytkownicy->Prawa do: Import/Eksport/office - zezwolenie na import/eksport danych z/do okna
 • V: Zestawienia Finansowe - poprawka eksportu definicji do XML i nowa definicja IPS CIT-2
 • Katalog Towarów i Usług - dodatkowa kolumna na domyślne konto księgowe kosztów cła
 • V: Dokumenty seryjne - możliwości definiowania ilość w cyklu, np. dokument co dwa miesiące
 • V: Zamówienia - poprawki wydruków zamówienia/proformy - dod. bank/swift/kraj

2009.06.28 - VATowiec 3.67/W32, Kadrowiec 2.64/W32, Celin 1.36/W32, Spedytor 0.48/W32, Przewoźnik 0.71/W32

 • kilka poprawek i usprawnień

2009.03.29 - VATowiec 3.66/W32, Kadrowiec 2.63/W32, Celin 1.35/W32, Spedytor 0.47/W32, Przewoźnik 0.67/W32

 • K: Płace->Listy płac->tabelka z osobami, dodatkowe kolumny id i statusu osoby
 • System->Wydruki-> dodatkowa kolumna/opcja "b.r." - wydruk bez ramek
 • Nadruk do OO - poprawka współpracy
 • Agent - nowy program w pakiecie - pracuje jako usługa Windows NT - zamiennik Katarynki - faza testów
 • V: fakturowanie - nowe stałe: "Faktura - zapłaty do daty bieżącej ?" i "Faktura - informacja o oddziale - odbiorcy ?"

2009.03.01 - VATowiec 3.65/W32, Kadrowiec 2.62/W32, Celin 1.34/W32, Spedytor 0.46/W32, Przewoźnik 0.66/W32

 • Formalna zmiana producenta oprogramowania na TeDe Sp. z o.o.

2009.02.25 - VATowiec 3.64/W32, Kadrowiec 2.61/W32, Celin 1.33/W32, Spedytor 0.45/W32, Przewoźnik 0.65/W32

 • usprawnienia obsługi czytnika kodów kreskowych (dane w polu EAN)
 • V: poprawka sumowania w Księdze Dokumentów dla dokumentów z RD=Rx
 • V: Historia kontaktów - opcja Kopiuj
 • K: RCP - wydruki/nadruki
 • kod grupy kontrahentów - zmiana szerokości z 1 znaku na 4
 • V: Magazyn->notatki
 • K: Absencja->Limity: nowa tabelka z podsumowaniem rocznym ABSLIMR

2009.02.11 - VATowiec 3.63/W32, Kadrowiec 2.60/W32, Celin 1.32/W32, Spedytor 0.44/W32, Przewoźnik 0.64/W32

 • V: pole listy magazynów - dziedziczenie uprawnień z okna Magazyny - wiersze ukryte
 • K: nowa funkcja ogólnodostępna IleLat(data_pocz, data_konc) - zwraca liczbę lat
 • K: Absencja->Limity - poprawki wyliczania urlopów
 • V: Bank, kasa.... - poprawka wydruku KP/KW (szczegóły na forum)
 • V: Zestawienia->Podatek dochodowy i Słowniki->Stałe firmy: dodatkowa kolumna "p.lin" - czy podatek liniowy
 • Stałe roczne: nowa kolumna "SPL" - procent podatku liniowego
 • K: Umowy zlecenia: nowy guzik [Kopiuj]
 • Raporty definiowane - dodatkowa notatka nagłówkowa

2009.01.26 - VATowiec 3.62/W32, Kadrowiec 2.59/W32, Celin 1.31/W32, Spedytor 0.43/W32, Przewoźnik 0.63/W32

 • Katalog Towarów i Usług - zamienniki
 • K: Zestawienia->Grafik, Słowniki->Kody grafika
 • V: poprawka wydruku PKPiR - tytuł kolumny 15 w Słowniki->Kategorie KD
 • V: Słowniki->Grupy towarów i usług->[Formuły] - cenowe
 • nowa stała System->Stałe programów->"dla wszystkich"->"Cyfry dziesiętne w cenie jednostkowej (2 do 6)."
 • V: Słowniki->Kompletacja->[Produkcja] - poprawki
 • Kontrahenci->[Oddziały]
 • V: Gospodarka Magazynowa: nowa kolumna "od." - kod oddziału, wydruk oddziału jako odbiorcy na WZ
 • na forum nowy dział "Firmy i Instytucje" - przeznaczony na reklamy

2009.01.12 - VATowiec 3.61/W32, Kadrowiec 2.58/W32, Celin 1.30/W32, Spedytor 0.42/W32, Przewoźnik 0.62/W32

 • Raporty Definiowane - dodatkowa kolumna "poziom" oraz aktualizacja definicji XML RAPDEF
 • V: Bank, kasa... - przeniesienie dodatnich i ujemny różnic kursowych do księgi
 • V: System->Definicje IPS: nowe VAT7_10 i VAT7K_4 oraz PIT4R_2 i PIT11_16 - zalecana pełna instalacja !
 • K: Umowy Zlecenia - małe UZ
 • V: Bank, kasa - wielowalutowość - usprawnienia obsługi kursów walut

2008.12.23 - VATowiec 3.60/W32, Kadrowiec 2.57/W32, Celin 1.29/W32, Spedytor 0.41/W32, Przewoźnik 0.61/W32

 • Katalog Towarów i Usług: nowe pole i kolumna "op" z oznaczeniem opakowania zwrotnego
 • V: Zestawienia->Opakowania zwrotne
 • System->Raporty XML: dodatkowe kolumny definiowania pliku tekstowego i klamry
 • V: wydruk WZ - dodatkowe (włączenie w stałych) dane o tel.,fax,e-mail
 • V: FK->Plan kont->Kopiuj - dodat. kopiowanie do roku poprzedniego, kopiowanie syntetyki z analityką, ..
 • V: zmiana szerokości NDK (numer dokumentu księgowego) do 27 znaków
 • V: Środki Trwałe - wprowadzenie kategorii Księgi Dokumentów (domyślnie K-koszt)

2008.12.02 - VATowiec 3.59/W32, Kadrowiec 2.56/W32, Celin 1.28/W32, Spedytor 0.40/W32, Przewoźnik 0.60/W32 i DF32 1.42/W32

 • rozszerzenie znaczenia stałej "Adres(y) IP pomocy bezpośredniej" na możliwość wpisania wielu adresów po przecinku
 • przyśpieszenie pracy z oknami dialogowymi (Katalogu Towarów.., Kontrahenci, ..)
 • Raporty Definiowane - okienko specyfikacji Dodaj/Kopiuj
 • nadruki - domyślnie wyłączona numeracja stron
 • V: Operacje walutowe - stopka vat - wstawienie waluty podczas dodawania pozycji
 • V: Rachunek - więcej opcji wydruku (duplikat, pro forma)
 • nadruki - dodatkowa możliwość nadruku do pliku tekstowego txt
 • poprawka do pracy na dwóch (i więcej) monitorach lub w zestawienie monitor i projektor

2008.11.16 - VATowiec 3.58/W32, Kadrowiec 2.55/W32, Spedytor 0.39/W32, Przewoźnik 0.59/W32 i DF32 1.41/W32

 • procedury umożliwiające pracę w sytuacji braku miejsca na dyskach
 • optymalizacja kontrolki wyboru z listy dla elementów bazy danych
 • wykluczenie zbędnych zapisów do bazy danych
 • P: Dyżury miesięcznie - poprawka otwierania okienka
 • V: nowe stałe związane z bankiem: "Bank - kategoria KD kosztu" i "Bank - kategoria KD przychodu"
 • D: guzik [Dogrywka]

2008.10.21 - VATowiec 3.57/W32, Kadrowiec 2.54/W32, Celin 1.26/W32, Spedytor 0.38/W32, Przewoźnik 0.58/W32 i DF32 1.40/W32 P: Dyżury tygodniowo - poprawka wyboru kierowcy

 • V: nowe okienko Zestawienia->Płynność finansowa
 • nowa opcja wydruku "czy wyłączyć numerację stron ?"
 UWAGA ! - większość wydruków ma domyślnie włączoną numerację stron, nawet jeśli do tej pory jej nie było
 • V: Bank - po zaznaczeniu "br" zablokowanie automatu księgującego Bank->KD (jak pozycja wyciągu ma ten sam bank co nagłówek)
 • Słowniki->Oddziały - więcej kolumn
 • K: Kartoteka - nowa kolumna z kodem oddziału, można wybrać oddział i wykorzystać np. w nadruku

2008.10.10 - VATowiec 3.56/W32, Kadrowiec 2.53/W32, Celin 1.25/W32, Spedytor 0.37/W32, Przewoźnik 0.56/W32 i DF32 1.39/W32

 • V: Faktura VAT marża - dla dowolnej stawki VAT
 • V: dodatkowe pola w tabeli PVAT dla kategorii W i A
 • c.d. "odchudzania" i optymalizacji - przyspieszenie otwierania okien
 • V: FK->Plan Kont: nowa kolumna/opcja "ws" - wydzielone z podsumowania
 • K: Składniki placowe - nowa kolumna "S" umożliwiająca wskazanie miejsca zapisu sumy składników w okienku Płace->Osoby
 • V: poprawka wyglądu wydruku faktury wewnętrznej
 • V: Operacje walutowe: faktura zaliczka

2008.09.17 - VATowiec 3.55/W32, Kadrowiec 2.52/W32, Celin 1.24/W32, Spedytor 0.36/W32, Przewoźnik 0.55/W32 i DF32 1.38/W32

 • K: Absencja->Limity
 • c.d. "odchudzania" i optymalizacji
 • poprawka wydruków do pdf i jpg dla elementów słownikowych z kilkoma wierszami, np. Potwierdzenie salda.

2008.09.01 - VATowiec 3.54/W32, Kadrowiec 2.51/W32, Celin 1.23/W32, Spedytor 0.35/W32, Przewoźnik 0.51/W32

 • wybór dokumentów zapłaty w nowym browserze (uruchamianie z opcją /T)
 • V: Sprzedaż detaliczna - nowa stała programu "Cena detaliczna - numer katalogowy 1 do 6."
 • V: nowa stała "Liczba porządkowa - czy ignorować puste RD ?"
 • V: Zlecenia napraw - na wydruku pełna nazwa zleceniodawcy
 • "odchudzanie" i optymalizacja - przygotowanie do dalszej rozbudowy oprogramowania
 • możliwość zmiany języka podczas logowania

2008.08.01 - VATowiec 3.53/W32, Kadrowiec 2.50/W32, Celin 1.22/W32, Spedytor 0.34/W32, Przewoźnik 0.50/W32

 • wydruk graficznej stopki dokumentu - opcje widoczne podczas drukowania
 • poprawki do pracy w LINUX/Wine (kilka okienek dialogowych)
 • K: Umowy Zlecenia - poprawka odświeżania wyliczeń

2008.07.17 - VATowiec 3.52/W32, Kadrowiec 2.49/W32, Celin 1.21/W32, Spedytor 0.33/W32, Przewoźnik 0.49/W32 i DF32 1.36/W32

 • V: - Zestawienia Finansowe - dodatkowe opcje formuł X i Y analogiczne do W i M, ale zliczające analitykę: X-niezerowe WN, Y-niezerowe MA
 • V: Rejestry VAT->Import - dodatkowy z formatu XLS - wymagany MS Office lub Open Office
 • OCR - optymalizacja
 • System->Definicje skanów - poprawka def. Dowodu Osobistego (okazało się, że są różne !) oraz nowa definicja Prawa Jazdy
     ( definicje w XML znajdują się w pełnej instalce, po instalacji \BR\PROGRAMY\HELP )
 • V: poprawka produkcji - wyliczenie wartości produktu w specyfikacji z usługami
 • V: nowa definicja XML wymiany danych Bank-kasa dla okienka Bank, kasa i kompensaty
 • nowa funkcja Uzytk() - do zastosowań np. w formule warunkowej nadruków, zwraca nazwę zalogowanego użytkownika
 • V: usprawnienie dekretowania w RV
 • P: nowe okienko Dyżury
 • Katalog Towarów i Usług - do listy "K" dodano "M" (marża)
 • kontrola wersji definicji XML podczas eksportu i odpowiedni alert z przerwaniem operacji
 • V: nowa stała - "Faktura - data sprzedaży pod datą wystawienia ?"
 • K: nowa funkcja płacowa: KarieraDni(<pole>) - liczba dni w całej karierze dla miesiąca listy pod warunkiem, że <pole> nie jest puste
 • automatyczna zamiana słowa ORYGINAŁ na KOPIA podczas wydruku dokumentów z opcją ORYGINAŁ w wielu egzemplarzach
 • V: FK->Autosumy: usprawnienie automatu uzupełniającego (nie tylko z saldem)
 • S: nowe pola ZAPLATA, ROZMIAR i OBJETOSC
 • D: poprawka polecenia "stan drukarki"

2008.06.16 - VATowiec 3.51/W32, Kadrowiec 2.48/W32, Celin 1.20/W32, Spedytor 0.31/W32

 • K: Płace - przyśpieszenie sortowania składników płacowych podczas przeliczenia listy płac
 • V: Słowniki->Kompletacja - poprawka wydruku po kontroli
 • V: Operacje Walutowe => Rejestr VAT - zabezpieczenie przed wielokrotnym zapisem do stopki VAT po ręcznej blokadzie stopki
 • K: poprawka procedury wyliczania funkcji płacowych w Absencja->Z3->Def
 • okno wyboru konta FK - dodatkowy guzik [FK] - podgląd księgowań
 • Raporty Definiowane - możliwość zastosowania formuły sumy dla kolumny nie drukowanej
 • S: Zlecenia spedycyjne: nadruk i szablon
 • P: wydruk faktury - wykaz voutcherów - dodatkowa informacja dot. pasażera
 • V: Zestawienia->poprawka wydruku dla podatku zryczałtowanego - jedna/dwie stawki
 • System->Definicje skanów - nowe okno pomocnicze do obsługi skanera i OCR
 • Skaner - nowe okienko dialogowe do obsługi skanera i OCR z importem danych
 • definicje SkanDef XML eksport/import definicji obsługi skanera/OCR

2008.05.11 - VATowiec 3.50/W32, Kadrowiec 2.47/W32, Celin 1.19/W32, Spedytor 0.29/W32

 • V: Sprzedaż detaliczna - zabezpieczenie przed dublowaniem dokumentów zbiorczych w kolejnych miesiącach
 • V: Słowniki->Kompletacja - poprawki w poleceniach kontroli i produkcji
 • V: FK - blokada niekompletnych autodekretów
 • wprowadzenie okienka opcji dla poleceń z kilkoma pytaniami, np. FK->Plan kont->Weryfikuj, Zestawiania->Magazyny...
 • Kursy walut - import rocznych tabel NBP
 • V: Środki Trwałe - poprawka wydruku raportu
 • V: Zestawienia Finansowe - nowa opcja - możliwość wprowadzenia wyniku za poprzedni okres
 • Kursy walut - nowa kolumna w rodzajach kursów z filtrem okres tabeli kursów
 • K: poprawka funkcji płacowych absencji uwzględniających historię pracy zapisaną w wielu pozycjach tego samego zakładu
 • K: Płace->Listy płac->zwiększenie szerokości kolumny "Nazwisko i imię"
 • zwiększenie niezawodności - kontrola bazy podczas pierwszego dziennego uruchomienia
 • V: Dokumenty seryjne - dodatkowa kolumna "B" - czy cena brutto
 • nowe okienko wyboru tła dla nadruku

2008.04.20 - VATowiec 3.49/W32, Kadrowiec 2.46/W32, Spedytor 0.28/W32

 • V: Zestawienia Finansowe - zmiana nazwy pola PLAN na PLANBIEZ - wymusza MSSQL
 • K: Kody absencji - kody ubezpieczeń
 • opcja /T - poprawka podstawiania domyślnej daty
 • V: Plan Kont - poprawka odświeżania ekranu po weryfikacji
 • K: Karty Pracy - przeliczenie po dodaniu lub usunięciu pozycji
 • K: Płace->Wynagrodzenia - dodatkowe kolumny dla własnych typów składników
 • V: Specyfikacja - opcja Kopiuj
 • K: eksport do Płatnika: Słowniki->Formularze ZUS->kol. A - blok powtarzalny absencji - np. eksport do dodatkowego RCA za wychowawczy
 • V: Słowniki->Kompletacja - dodatkowe kolumny z kodem magazynu domyślnego
 • K: UZ - automatyczna numeracja
 • K: eksport do Płatnika: zapis ilości raportów do PD - możliwość odczytu w formułach DRA
 • K: Stałe miesięczne: nowa kolumna/pole (KŚP/KSP) - kwota świadczenia pielęgnacyjnego
 • V: Faktura eksportowa - wydruk kodu swift o ile jest określony w Słowniki->Banki
 • V: Operacje Walutowe, Rejestry VAT, Księga Dokumentów: poprawka odświeżania po sumowaniu

2008.04.04 - VATowiec 3.48/W32, Kadrowiec 2.45/W32, Celin 1.18/W32, Spedytor 0.27/W32

 • V: Bank - import wyciągów bankowych ING/Kredyt Bank
 • V: Zestawienia->Podatek ...-> notatka
 • Notatki - zapis/odczyt do/z pliku

S: Rozbudowa okienka fakturowania

 • V: GM - nowa stała "Czy automatycznie numerować dok. GM z RV ?"
 • System->Definicje IPS - parametryzacja analogicznie do Definicji Nadruku
 • V: Zestawienia->Magazyn - wydruk remanentu w/g nazwy - sortowanie nazwa+kod
 • K: Płace->Wynagrodzenia - lista osób odpowiednia do występowania wynagrodzeń

2008.03.18 - VATowiec 3.47/W32, Kadrowiec 2.44/W32, Celin 1.17/W32, Spedytor 0.25/W32

 • definicje IPS i Nadruku - dodatkowe kolumny z uwagami
 • poprawka komunikatora - polecenie Odpowiedz
 • V: Zestawienia Finansowe - możliwość stosowania operatorów mnożenia (*) i dzielenia (/)
 • K: Absencja - rozbudowa i eksport do IPS druku Z3
 • V: Zestawienia->Podatek .... - automatyczne wykonanie sumowania jeśli były zmiany w okresie podatkowym
 • K: automatyczne przywrócenie ukrytej osoby na okres niezbędny dla ZUS

2008.03.06 - VATowiec 3.46/W32, Kadrowiec 2.43/W32, Celin 1.16/W32, Spedytor 0.24/W32

 • okienko Pomoc->O programie->Rejestracja - nowe opcje "rabat za linka"
 • reorganizacja definicji nadruków, szablonów, XML i IPS

( od tego momentu można samodzielnie włączać IPS do okna )

 • K: Absencja - rozbudowa zestawień o grupy kodów absencji, nowe okienko Słowniki->Grupy absencji
 • V: wydruk Rejestru VAT - dynamiczna szerokość kolumn kwotowych

2008.02.25 - VATowiec 3.45/W32, Kadrowiec 2.42/W32, Spedytor 0.23/W32

 • V: Słowniki->Kategorie KD - nowa opcja bez podsumowania na wydruku
 • więcej możliwości w definiowaniu kolorów okna dla opcji /T
 • aktualizacja bazy kodów pocztowych
 • V: nowe pole KD->ZK - znacznik księgi dokumentów - literowy znacznik: Sprzedaż/Zakup/Przychód/Rozchód - przydatne w raportach
 • V: podczas wystawiania korka w RV/OW kontrola i odpowiedni komunikat, gdy nie będzie dokumentu korygowanego w RV/OW
 • V: j.w. w operacjach walutowych kopiowanie kursów z dokumentu korygowanego
 • V: FK->Plan Kont->[FK]->"Drukuj" - opcja "salda ?" dla wielu kont

2008.02.10 - VATowiec 3.44/W32, Kadrowiec 2.41/W32, Celin 1.15/W32, Spedytor 0.20/W32

 • K: nowa funkcja płacowa PobierzZm() - działa analogicznie do Pobierze() ale z warunkiem, że podany składnik jest większy od zera
 • K: Absencja - dodatkowa kolumna Uwagi
 • Kontrahenci - rozbudowa procedury Kontrola (pod prawym klawiszem mychy)
 • Stałe programów - poprawka listy wyboru programu
 • autouzupełnienie - więc pól i więcej możliwości
 • notatki - szersze okienko i poprawka obsługi makr ( wyrażenia w nawiasach klamrowych {} )
 • S: dalsza rozbudowa zleceń spedycyjno-transportowych
 • zmiana pól edycyjnych z województwem na listy wyboru
 • K: kontrola NIP i PESEL - poprawka położenia wskaźnika błędu "?" na ostatnią cyfrę numeru
 • V: okno Dokumenty - poprawka obsługi
 • S: rozbudowa fakturowania
 • V: wydruk PKPiR za grudzień - na końcu dodatkowa tabelka z zestawieniem rocznym
  i uwaga: do zestawienia program pobiera wartość remanentu zaksięgowanego
  z kategorią Księgi Dokumentów posiadającą w rodzaju (kolumna R) zapis "R" 
 • autouzupełnienia adresów na podstawie bazy kodów pocztowych

Uwaga! To ostatnia dogrywka zawierająca bazę kodów pocztowych, od następnych wersji będzie dostępna tylko w pełnej instalce !

2008.02.03 - VATowiec 3.43/W32, Kadrowiec 2.40/W32, Spedytor 0.15/W32

 • V: opcjonalny wydruk kodu towaru na dokumentach magazynowych
 • V: wielojęzyczny wydruk potwierdzenia salda
 • Katalog Towarów i Usług - zmiana szerokości pola "kod" do 30 znaków
 • V: Rejestry VAT: nowa stała "Wydruk RV - id kontrahenta obok NIPu ?"
 • S: nowy program Spedytor
 • K: płace - obl. obciążenia tylko w/g typu "O" i księgowanie tylko w/g wybranych kategorii KD
 • V: Słowniki->Kategorie KD - nowa opcja "+/-" zmiany znaku na wydruk KPiR

2008.01.09 - VATowiec 3.42/W32, Kadrowiec 2.39/W32, Celin 1.14/W32

 • nowe funkcje NoteGet() i NotePut() do zastosowań w definicjach XML, IPS i nadruku oraz nowym browserze
 • Kontrahenci i Osoby - zmiana szerokości pola dowodu osobistego do 16 znaków
 • V: Rejestry VAT - nowa kolumna "przyr." - przyrostek do numeru faktury/korekty
 • V: wydruk faktury/korekty z miejscowością w adresie, o ile jest taka potrzeba
 • V: wydruk faktury RR - poprawka o nr dowodu osobistego
 • aktualizacja bazy banków - pełna instalka i Słowniki->Banki->Import
 • V: wydruki Inwentaryzacji i Spisu z natury: rozbudowa i poprawki
 • V: Zamówienia: nowe stałe "Formuła drukowanego numeru zamówienia." oraz "Formuła drukowanego numeru oferty."
 • K: poprawka aktualizacji ABSMSC na przełomie lat